Plakater FLL Hår1 Kjeden

Home » Referanser » Plakater FLL Hår1 Kjeden

 

Digitaltrykk

Plakater og andre trykksaker leveres i format opp til A3 (297 x 420 cm) med digitaltrykk maskin.

Papir tykkelse opp til 250 gram

1-sidig og 2-sidig trykk

Falser

Laminerer

 

Storformat

Plakatene som vises her er utført for Hår1-Kjeden. Disse blir også produsert i storformat på plotter.

På plotter kan vi produsere plakater i ubegrenset størrelse.

Posted on