Skilt

Home » Produkter » Skilt

Vi kan levere skilt til mange forskjellige bruksområder; Henvisningskilt, opplysningsskilt, informasjonsskilt, fasadeskilt, dekor, reklameskilt og universell utforming.

Vi produserer og leverer mange forskjellige skiltsystemer:

• Modulskilt 

• Plateskilt / kasseskilt

• Fasadebokstaver

• Lysskilt og -bokstaver

• Pyloner og stativer

 

Det finnes uendelige muligheter i materialvalg og løsninger. Vi skreddersyr produkter etter behov.

 

 

 

Sikkerhet og universell utforming

Inngangsparti, trapper og fellesarealer er typiske områder hvor det stilles krav til universell utforming. Når det gjelder gulv så innbefatter dette markering som både er visuell og taktil (følbar), og vi deler den inn i fire ulike grupper:

• Ledelinjer

• Oppmerksomhetsfelt

• Farefelt

• Trappeneser

Byggteknisk forskrift – TEK 10 stiller krav som blant annet omhandler krav til universell utforming i alle byggverk for publikum og alle arbeids bygninger. Formålet er at alle mennesker inkludert blinde og svaksynte skal kunne ferdes trygt i bygget de befinner seg i.

Skal du montere skilt kan det innebære krav fra kommunen du bor i. Dette gjelder ute i det offentlige rom. Vi kjenner til vedtektene til plan- og bygningsloven og kravene til søknadsmaterialet.

Fordi vi ofte skreddersyr løsninger er det vanskelig å vise til en fast prisliste. Ofte er det også behov for en befaring for å kunne gi nøyaktig pris. Vi foreslår derfor å sende oss en mail hvor dere forklarer hva dere ønsker. Vi kommer tilbake til dere med evt. spørsmål for å gi dere pris